Divadelní kukátka nejsou jen menšími dalekohledy, ale jejich konstrukce je trochu odlišná. To že se odlišují rozměry, menším zvětšením, úměrné použití v divadle či sportovištia nakonec se liší i designem. V případě nouze se dají jako divadelní kukátka použít i některé kapesní dalekohledy s maximálně 8 násobným zvětšením. Hlavní rozdíl je že se jedná o malý dalekohled konstrukce Galileo.  Čoček spojky a rozptylky, ukazující nepřevrácený obraz. Což ve výsledku pro pozorovatele znamenámimo jednoduché konstrukce že je velmi skladný. Navíc jako první co nás při pohledu do divadelního kukátka upoutá u Galileo konstrukce je plovoucí a zdánlivě neukončené okraje. To jsou vlastnost této Galileo konstrukce o vysoké světelnosti, sestavené rozptylkou, jako výstupní pupilou, která je vestavěna v dalekohledu, kterou vidíte skrz sklo okuláru a to tento dojem jakoby plovoucího okraje zorného pole vytváří. Díky šířce zorného pole není tento jev nijak nežádoucí, protože na ostrost obrazu nemá na středových 85%, kterými pozorujete, žádný vliv."

Žádná položka