Ekologické chování, život v souladu s přírodou, bez drancování surovinových zdrojů, ale i každodenní kroky každého jednoho z nás, jsou důležité proto aby i naše děti měli ještě co chránit.

To je přece samozřejmost!

Volba odpovědných partnerů

Neupíráme snahu pouze na to, čím můžeme přispět v ekologicky odpovědném konání my. Upřednostňujeme a zvýhodňujeme obchodní partnery, kteří jdou stejnou cestou. Mezi nejdůležitější patří volba dopravců a proto je nám sympatická jejich snaha v podobě SPS - E Transit, snahou o zelenú logistiku s PPL nebo DHL - Green Logistics.

  • ParcelShop, Parcelbox, Alzabox, Balíkovo, Z-box, Zásilkovna výdejna  - místa zefektivňující doručení, eliminující zbytečné cesty za adresáty kteří nejsou na soukromé adrese. To vše jsou dílky do skládačky ekologické odpovědnosti. Tyto aktivity podporujeme a najdete je u nás zdarma, nebo cenově zvýhodněné.

* Názvy úložných míst dopravních společností:
ParcelShop, Parcelbox - PPL (DHL)
AlzaBox, Parcelshop (Balíkovo) - SPS
Z-Box, Zásilkovna výdejna - Zásilkovna

Obalový materiál, recyklace

Nejlepší recyklace je opětovné využití a z místních zdrojů dvojnásob. Spoluprací s místními společnostmi se snažíme využít obalový materiál, který by při nejlepším zamířil k přímé recyklaci papíru. Využitím kvalitního obalového materiálu šetříme přírodu ale i energetické zdroje předčasné materiálové recyklace.

Cítíme odpovědnost za prostředí, které jsme zdědili, které nás obklopuje a které máme předat našim dětem. Proto každý krok rozvoje naší společnosti jde ruku v ruce s myšlenkou co nejmenší znečišťující ekologické stopy.

... a především přistupujeme aktivně k recyklaci obalového materiálu. Proto ne všechny obaly, které od nás obdržíte budou 100% nové, zřejmě již nějakou cestu urazili, ale stále svou službu udělat mohou. Rozhodně pro nás není finačně výhodnější tyto obaly zajišťovat, kontrolovat a skladovat, ale již od začátku nám bylo proti mysli funkční obaly vyhazovat. Víme, že by nám plno marketingových bodů přinesla logem potištěná nová krabice, ale to byl okamžik kdy jsme si řekli NE!

Třídění odpadu

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Tvorbě odpadu zabraňujeme už v momentu volby pracovních postupů a k tomu potřebných materiálů. Pokud materiály již nelze ani opětovně využít, pak nastupuje recyklace.

Tříděním odpadu pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. Umožňujeme jejich další zpracování, recyklaci. Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Podpora obnovy brownfieldů

Každý rok čteme a na vlastní oči vidíme, kolik orné půdu stojí nové zábory zemědělské půdy pro výstavbu nových výrobních a skladovacích prostor. Paradoxně nás přitom obklopují nevyužívaná a zanedbaná, často i kontaminovaná území, která si doslova říkají o obnovu své funkce. Upřednostňujeme citlivý přístup k zemědělské půdě a proto podporujeme obnovu těchto nevyužívaných území.

Podpora obnovitelných zdrojů*, druhotných zdrojů a zdrojů z kogenerace

Úměrně s náklady vynaloženými na spotřebu elektrické energie podporujeme širokou škálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je nám ctí a chloubou, že s našim výrazným přispěním vznikají projekty, které přispívají k přechodu na bezemisní život každého z nás.

* V každé zemi EU jsou progamy obnovitelných zdrojů jsou nazývány různě
Česká Republika: OZE, DZ, KVET
Německo: EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
Rakousko: EAG (Erneuerbaren Ausbau Gesetz)
Francie: EnR (Énergies renouvelables)
Slovensko: OZE (Obnoviteľné zdroje energie)

Audit vnitřních procesů

Součástí každoročního auditu vnitřních procesů je jedním z hodnotících kritérií optimalizace procesů hledisko ekologické udržitelnosti. Každý rok se s ohledem na technologický vývoj a měnící se právní rámec, otevírají nové možnosti jak můžeme svoji práci zefektivnit a udělat třeba více ekologickou. Ať už se jedná o logistické optimalizace, eliminace tisku, renovace tonerů, komunikace s úřady, automatická správa daňových dokladů až po vozový park.