Konferenční, ploché nebo boundary mikrofony předpokládají umístění na rovnou plochu a takový mikrofonní systém pracuje rovnoměrně jak s přímým, tak s odraženým zvukem, výslednou směrovou charakteristikou je pak například tzv. půlkardioida, kdy je snímána pouze úhlová výseč zvuku. Tyto mikrofóny se nasazují do míst, kde je potřeba snímat rovnocenně zvuk ze všech míst od dané roviny,  jak napovídá vlastní název, snadno si nasazení představíte při firemním nebo politickém streamu či natáčení, kdy jednotlivé diskutéry nechcete nebo nemůžete řešit například klopovými mikrofony.