Rudolf Wagner
Rudolf Wagner
Specialista fotolaboratoře

"Vše od lahví na tekuté chemikálie různých velikostí až po velkokapacitních skladovací nádoby pro vybavení temné komory. Většina chemikálií pro vyvolávání filmů a fotografií jsou opakovaně použitelné se specifickými požadavky na skladování. Dbejte na správný výběr materiálu nádoby, tak aby nedošlo vlivem chemikálie k jejímu poškození at už jde od vývojky, ustalovače, smáčedla či přerušovací a tonovací lázně."