Aktualizace firmwaru fotoaparátu D800 na verzi A 1.10, B 1.10

Nikon vydal aktualizaci firmware A a B fotoaparátu D800 na verzi 1.10. Tento software umožňuje současnou aktualizaci obou verzí firmwaru - A a B - na nejnovější verzi z libovolné předchozí verze firmwaru. Jsou-li již tyto nejnovější verze firmwaru nainstalovány ve fotoaparátu, není třeba pokračovat stahováním a instalací této aktualizace firmwaru. Aktuální verze firmwaru lze zkontrolovat pomocí položky Verze firmwaru v menu nastavení fotoaparátu.

Před zahájením stahování tohoto softwaru prostřednictvím odkazu ve spodní části stránky se ujistěte, že jste četli a pochopili licenční podmínky.

Změny funkčností této verze firmware

 • Uživatelská funkce f13 byla přiřazena tlačítku nahrávání videa.
 • Funkce Uživatelský funkcí f13 přebírá uživatelská funkce f14, položka jež přiřazuje funkci tlačítku AF-ON na volitelném Battery Packu MB-D12
 • Uživatelská funkce f15: Rozšíření uživatelské funkce o nastavení tlačítka Fn pro dálkové ovládání.
 • Následující funkce byly přidány nebo přejmenovány při použití fotoaparátu D800 v kombinaci s komunikační jednotkou UT-1 upgradované na verzi firmware 2.0. Byla přidána možnost Síť (UT-1) a byla přejmenována položka Bezdrátové síťové rozhraní v menu nastavení na Bezdrátové síťové rozhraní (WT-4).

Přidány funkce:
- Režim Server HTTP
V tomto režimu lze prohlížet snímky na paměťové kartě ve fotoaparátu a pořizovat snímky dálkově z počítače nebo telefonu iPhone vybaveného internetovým prohlížečem.

Přejmenované funkce:
- Režim Přenos pomocí FTP (dříve Režim přenosu (FTP))
V režimu přenosu pomocí ftp lze přenášet snímky a videosekvence z paměťových karet ve fotoaparátu (nebo aktuálně pořizované snímky) na server ftp.
- Režim Přenos snímků (dříve Režim přenosu (PC))
V režimu přenosu snímků lze přenášet snímky a videosekvence z paměťových karet ve fotoaparátu (nebo aktuálně pořizované snímky) do počítače.
- Režim Ovládání fotoaparátu (dříve Režim PC)
V režimu ovládání fotoaparátu lze dálkově ovládat fotoaparát z počítače vybaveného softwarem Camera Control Pro 2 (dostupný samostatně) a ukládat snímky a videosekvence přímo do počítače.
Aby bylo možné využívat tyto funkce, je třeba aktualizovat firmware komunikační jednotky UT-1 na verzi 2.0 nebo novější a software Wireless Transmitter Utility na verzi 1.5.0 nebo novější. Po aktualizaci firmwaru fotoaparátu nelze použít síťové profily specifikované s využitím předchozí verze firmwaru. Síťové profily je nutné vytvořit znovu.

 • Byla přidána podpora aktualizované verze firmwaru komunikační jednotky UT-1.
 • Byla přidána podpora paměťových karet CompactFlash s kapacitami většími než 128 GB.
 • Při výběru možnosti Tlačítko AF-ON v uživatelské funkci a4 (Aktivace zaostřování) a stisknutí tlačítka AF-ON pro aktivaci automatického zaostřování během fotografování s využitím hledáčku zůstalo zaostření zablokované i po sejmutí prstu z tlačítka, a závěrku bylo možné spustit v libovolný okamžik. Specifikace byly modifikovány tak, že závěrku nelze spustit, pokud není fotoaparát schopen zaostřit za následujících podmínek:
  • Je nastaven režim automatického zaostřování AF-S (jednorázové zaostření)
  • Je nastaven režim činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole
  • Uživatelská funkce a2 (Volba priority v režimu AF-S) je nastavena na Zaostření
 • Pokud byly uloženy hodnoty pro 12 nebo 18 objektivů s pomocí funkce Jemné doladění AF > Uložená hodnota v menu nastavení, zobrazily se v položce Seznam uložených hodnot pouze některé z objektivů, pro které byly tyto hodnoty uloženy. Tento problém byl odstraněn.
 • Pokud byl volič živého náhledu nastaven na fotografování v živém náhledu a uživatelská funkce g4 (Funkce tlačítka spouště) byla nastavena na Záznam videosekvencí, nebylo možné změřit hodnotu pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy. Tento problém byl odstraněn.
 • Pokud byl vestavěný blesk nastaven na Režim Řídicí jednotka, dálkově ovládané blesky v některých případech neodpalovaly záblesk. Tento problém byl odstraněn.
 • V ojedinělých případech zůstávala kontrolka přístupu na paměťovou kartu svítit delší než obvyklou dobu, a před provedením dalších operací byla nutná určitá prodleva. Tento problém byl odstraněn.