3. místoArchitektura je stavební umění, stavba, její sloh, ... Tedy fotograficky se snažíme zachytit stavitelské umění a díla, která svou hmotou, opracováním, tvary, prostorem, barvami v návaznosti na měnící se osvětlení má mít nejen požadovaný praktický účel, ale i umělecký odraz v rámci určitého společenského světa. Koneckonců už římský architekt Vitruvius ve svých Deseti knihách o architektuře zmínil nejen utilitas, tedy užitečnost či praktický cíl, ale i venustas, líbeznost, estetický cíl. Fotografování architektury je nejvíce řazeno ke krajinářské fotografii a nejčastěji se používá označení městská krajina, ovšem jak to tak bývá, je to nepřesné a soustředěné jen na jednu velmi úzkou oblast. Přitom fotografie architektury má a může mít mnoho podob.

2. místoMůže být městskou vedutou i nalezeným zátiším, ale při použití výrazně výtvarného řešení se můžeme dostat až k lineárně-tonálním obrazům, abstrakci, ale můžeme zamířit i k symbolické fotografii. Může jít o fotografii exteriéru i interiéru. Fotografie architektury může být výrazně ovlivněna volbou stanoviště, roční a denní doby i momentálním počasím, použitou fotografickou technikou i snímkovou technikou. Výhodou je dlouhodobé koncepční zaměření. Jsou tvůrci, kteří se soustřeďují na lidovou architekturu vytvořenou lidovými staviteli v duchu lidových tradic, představ, názorů, potřeb a požadavků. U nás je typickým příkladem lidová vesnická architektura 18. a 19. století a různé regionální zvláštnosti, výrazné architektonické a výtvarné detaily. A také mezi fotografiemi z cest po okolních i vzdálených zemích nemohou chybět ty, které nejrůznějšími způsoby zobrazují místní architekturu.

Opět jste tedy měli velmi široké pole působnosti a nás velmi těší, že jste toho náležitě využili. Soubor soutěžních fotografií na téma Architektura je bohatý a věříme, že se vám prohlíží stejně příjemně jako ty předešlé. Odborná porota vzala v potaz všechny náležitosti a při konečném výběru vycházela ze tří hlavních hledisek. První a nejdůležitější je nasnadě: Splnění zadání. To je ovšem u takto široce pojatého tématu poměrně snadné, i když někdy se stává, že stafáž u městské veduty už není stafáží a snímek je momentka či výjev a podobně. Dosti často je to ale tak říkajíc „na hraně" a jistě si dovedete představit, jak je těžké rozhodnutí u „zapeklitých případů". Jako příklad může posloužit desátý snímek v našem výběru, na němž je hlavním skladebným prvkem nádherný blesk a architektura je až druhotná, což si uvědomuje i autor Jiří Kratochvíl a vyjádřil to názvem snímku „Blesk - Důl Michal".

1. místoDruhé hledisko: U soutěžních fotografií autoři a autorky neplní zadání v rámci konkrétní zakázky, podstatná je výjimečnost, působivost, estetická stránka. Zkrátka a dobře důležitá je kladná odpověď na teoretickou otázku, „zda bychom si tím kterým snímkem doma či v kanceláři vyzdobili stěnu". A třetím hlediskem je pestrost výběru deseti nejlepších snímků s tím, že každý autor či autorka se v „TOP TEN" daného soutěžního kola může objevit jen a pouze jednou, i když se samozřejmě stává, že porotě se líbí dva, tři i všechny snímky od jediného autora či autorky a horko těžko vybírá ten jeden jediný. Stalo se to i u tématu Architektura, přirozeně. (;-)

A jaký je tedy verdikt odborné poroty? Třetí místo získal Petr Štípek za snímek č. 120 Gaudí 2. Autor zastupuje ty, kteří jako základní stylizaci zvolili černobílou fotografii, navíc se posunul od informativního podání směrem k výtvarnému, když převážně pracoval s vhodnými liniemi, méně pak se šedou škálou, což bylo dáno jednak fotografovaným objektem jako takovým, tak i momentálními světelnými podmínkami.

Druhé místo patří Jaroslavě Melicharové za Reflexe (č. 234). Autorka má cit pro abstraktní zobrazení, pro lineárně-tonální skladbu fotografického obrazu, má všímavé „fotografické oko" a umí popustit uzdy své fantazii a tvůrčí invenci. Patří k těm autorům a autorkám, kteří porotu oslovili více než jedním soutěžním snímkem a ta měla těžkou práci s výběrem toho jediného, který je možno do desítky „NEJ" zařadit.

Ve 4. soutěžním kole „Architektura" zvítězil Radim Glajc díky snímku č. 133 King's Cross, který jednoznačně zaujal všechny tři členy odborné jury, což bylo rozhodující pro umístění na „zlaté pozici". Výtvarně pojatý snímek těží z vhodně vybraného architektonického detailu, který je působivý nejen z hlediska linií a volby umístění výřezu vůči rámu obrazu, ale také z hlediska barevného podání.

Vítězi srdečně gratulujeme, stejně tak i autorce a autorovi snímků na druhém a třetím místě a blahopřejeme také dalším autorům a autorkám snímků v desítce nejúspěšnějších v tomto soutěžním kole. Děkujeme všem vám, kdo jste své snímky do tohoto kola soutěže Foto z cest poslali a těšíme se na vaše fotografie v pátém s tématem „Makro".