Krajina má takřka nekonečné množství podob a stejně tak i fotografie, která se na ni jako na téma zaměřuje. A díky koncepci letošního ročníku jste mohli do soutěže přihlásit opravdu téměř cokoli. Jednoslovní soutěžní témata jsou nesmírně široká až neomezená. V případě „krajiny" to mohla být „klasická krajina" bez civilizačních prvků, zato s „naducanými" oblaky, nejrůznější záběry na pohlednice, ale také jste mohli volit emotivní a výrazně výtvarné pojetí krajiny, stejně jako vloni u „magické krajiny" jste mohli pracovat i se symboly, jinotaji nebo znaky. Mohli jste se zaměřit na široké krajinářské snímky i panoramata, ale také na krajinné detaily a detaily v krajině. Ale samozřejmě jste se mohli zaměřit na „městskou krajinu", na 3. místoromantické veduty i živá městská centra, případně i na architekturu, i když tu máme v letošním ročníku hned ve čtvrtém kole jako samostatné téma, které si bezpochyby zaslouží. Mohli jste ale třeba zachytit přírodu s volně žijícími zvířaty, i když těm bylo vyhrazeno první kolo. Mohli jste pracovat s různým pojetím barevné fotografie i s omezenou barevností nebo i černobílou fotografií. Ve výčtu možností bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho.

Podstatné je ale to, že takto široký soubor soutěžních fotografií díky vám vznikl. Věříme, že se vám příjemně prohlíží, poněvadž je opravdu velmi pestrou přehlídkou různě pojatých obrázků krajiny „z domova i ze světa" a dokládá, že vás tvorba musela velmi bavit a snažili jste se ukázat to nejlepší. V některých případech je vidět, že se krajinářské fotografii věnujete dlouhodobě, systematicky a vaše úsilí přináší odpovídající „plody". Porota ovšem ctila nepsané pravidlo, že od jednoho autora nebo autorky do deseti vybraných snímků zařadí vždy jen jeden. A věřte, že i v tomto ohledu to nemá porota snadné. Vybrat jeden snímek ze tří kvalitativně téměř shodných, to je opravdový oříšek. Co oříšek, přímo Ořech! Kokosák!

2. místoVerdikt odborné poroty máte před sebou. Z deseti nejlepších patří třetí místo Radku Valterovi za snímek č. 334 Zlaté jitro. Autor si přivstal a věděl kam se vypravit a proč - a byl bohatě odměněn. Paprsky vycházejícího slunce nejen prozářily, ale také zalily zlatem krásný kousek otevřené, zvlněné krajiny, ve které se válí hustá mlha. Kompozice je výborně promyšlená, včetně stromu a šikmé linie v popředí.

Stříbrnou pozici získal Ondřej Záruba za Baobaby (č. 72). Baobaby, to jsou velmi oblíbené objekty pro fotografy. Tento večerní snímek s „mihotavým" zrcadlením na vodní ploše a hrou barev je jiný, působivý svou jednoduchou kompozicí. Někdo se možná v duchu zeptá: „A není to tak trochu kýč?" Je to zachycený moment, otisk stavu určité krajiny v určitý čas, za momentálně panujících podmínek, zejména světelných. A oslovil jak toho, kdo jej zachytil svým fotoaparátem, tak odbornou porotu. A věříme, že také mnohé z vás, kteří jste si ho mohli prohlédnout.

1. místoA vítězem 3. soutěžního kola „Krajina" se stal Zdeněk Šabacký díky snímku č. 200 Svítání na ostrově Kos. Působivý snímek. Celkově. Harmonicky jsou propojeny všechny základní skladebné prvky. Nejvýraznější je barevné a světelné podání, určující celkovou atmosféru snímku, ovšem spolu s klidnou, jako zrcadlo hladkou vodní hladinou, ze které vystupují jako přímý kontrast linie kamenů a skal, které vedou zasněný pohled do lákavých dálek slibujících dobrodružství a poznávání nových, neznámých světů.
Vítězi srdečně gratulujeme a blahopřejeme také autorům snímků na druhém a třetím místě. Naše gratulace jako vždy patří také dalším autorům a autorce v desítce nejúspěšnějších soutěžních prací na téma „Krajina". Děkujeme všem vám, kdo jste své snímky do tohoto kola soutěže Foto z cest poslali a těšíme se na vaše fotografie ve čtvrtém s tématem „Architektura".