PF 2014 tisíckrát a pokaždé jinak Tedy soutěž o nejlepší novoročenku na rok 2014. IDIF tuto novou „zimní" soutěž připravil ve spolupráci s hlavním partnerem, jímž je i e-shop Oehling.cz. Na rozdíl od předešlých soutěží, jarní, letní a podzimní, jsme zvolili širší zadání, jak je pro „PéeFko" vhodné. PF 2014Tvořit můžete s akcentem na fotografickou složku, ale také obraz výrazně upravený, editovaný, a dokonce můžete použít i čistou výtvarnou typografii. Záleží jen a pouze na vás, co preferujete, jaké máte právě tvůrčí nápady a čím si myslíte, že nejvíce zaujmete, překvapíte nebo potěšíte. Připomeňme si, že zkratka PF je odvozena z francouzského Pour Féliciter - „pro štěstí". České novoroční blahopřání je fenomén a má mnoho podob a forem, od obyčejné kartičky s přáním do nového roku až po „novoročenky" keramické či dřevěné. Doložena je dokonce kovová novoročenka - mince s německým nápisem ZUM NEUEN JAHR, vyrobená v pražské mincovně v roce 1606. V současné době ovšem samozřejmě jednoznačně vede podoba „elektronická", digitální. Jak jsme tedy předeslali, máte k dispozici tři kategorie => tvůrčí zpracování může být řešeno převážně či výrazně s využitím: 1) fotografické tvorby 2) grafického/editačního programu 3) výtvarné typografie Každý účastník soutěže může do každé kategorie poslat maximálně tři své soutěžní práce. Pokud je někdo specialista na vyjadřování se čistě fotografickými prostředky a chce poslat všechny své soutěžní práce do první kategorie, může tak přirozeně učinit. Záleží jen a jen na vás. Předpokládáme sice, že plný možný počet mnozí ani nevyužijete, ale tuto možnost prostě máte. Soutěž je opět jednorázová, týká se jen PF 2014. Zahájena je dnem 30. listopadu 2013 a ukončena bude poslední lednový den 2014. Soutěžní práce do konce února 2014 vyhodnotí odborná porota, která vybere vždy jednu nejlepší práci z každé kategorie. Pokud v některé kategorii nenajde práci hodnou ocenění, může to vzít v úvahu a učinit výběr napříč kategoriemi s tím, že tento postup přirozeně náležitě okomentuje. Autoři/autorky vybraných soutěžních prací budou obesláni e-maily a výsledky soutěže uveřejněny na webových serverech Oehling.cz, Fotografovani.cz a Grafika.cz a samozřejmě také v týdeníku iZIN. Pro autory/autorky tří vybraných nejlepších prací jsou připraveny tyto hodnotné ceny: 1. cena - fotografická tvorba = fotobatoh BENRO RANGER 400 2. cena - počítačová grafika/výrazné využití software = IDIF dává CO? 3. cena - výtvarná typografie = IDIF dává CO? Přihlášení do soutěže a vložení „péefek" Pro přihlášení do soutěže, vložení a zobrazení soutěžních prací slouží jednoduché uživatelské rozhraní. Fotografie a obrázky musí být v grafickém formátu *.jpg, *.gif, *.png, případně *.bmp. Minimální rozlišení fotografii je 1920 × 1080 px. Postup je stejný, jako na podzim. Nejprve své fotografie vložíte do galerie, kam můžete vložit libovolný počet snímků. Z nich pak vyberete ty, které přihlásíte do soutěže, označíte je - tedy vyberete a potvrzením volby je systém zobrazí také v galerii soutěže. Zde si můžete v novém okně otevřít stránku soutěže. Další podmínky soutěže Zasláním soutěžních fotografií soutěžící současně vyjadřuje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a organizátorovi soutěže poskytuje souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové nebo digitální podobě v rámci soutěže a při její propagaci i následné publikaci bez omezení formy a rozsahu v různých médiích dle uvážení pořadatele. Prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má souhlas osob se zveřejněním fotografií, na kterých jsou tyto zachyceny. IDIF jako organizátor soutěže si vyhrazuje právo na vyřazení takové fotografie, která odporuje standardním etickým normám platným v naší zemi. Změna podmínek organizace, řízení a vyhodnocení soutěže je pořadateli vyhrazena.