Tiffen Dfx Essentials v praxi

Filtrů se nemusíte vzdát ani v případě, že si nechcete zakoupit a používat snímací filtry jako takové. V současné době snad všichni výrobci fotoaparátů nabízejí efektové, kreativní/tvůrčí, kouzelné či jaké ještě digitální filtry jako součást funkčního vybavení samotných fotoaparátů. Jedná se jednak o filtry efektové, které mají obraz různě deformovat, zmenšit jeho část, výrazně upravovat tonalitu, multiplikovat obraz, vytvářet „hvězdičkové reflexy" či duhové efekty u zdrojů světla a podobně, ale také o filtry pro černobílou fotografii. A software Tiffen Dfx umožňuje aplikovat dokonce i efekty filtrů polarizačních, infračervených nebo simulovat efekt použití filtru pro roentgenovo záření - „paprsky X".

Digitální filtry jako funkce digitálního fotopřístroje lze aplikovat přímo na právě snímané záběry, anebo až na snímky už pořízené a uložené na paměťové kartě, případně už stažené v počítači nebo archivované. Výhodou druhého způsobu je, že máme zdrojový soubor bez aplikovaného filtru. Jedná se tedy o součást editačních postupů, dodatečných úprav snímků, respektive vytváření upravených kopií zdrojových snímků.

Pro takovéto a podobné úpravy můžeme samozřejmě používat různé programy, ať už jsme je získali jako součást prodejního balení našeho digitálního fotoaparátu, anebo jsou to specializované programy renomovaných značek, které se nám osvědčily, nebo nám je doporučil někdo zkušený, jemuž důvěřujeme. Typickým příkladem je Adobe Photoshop, nejlépe CS6 Extended. Faktem ovšem je, že Tiffen jako výrobce vysoce kvalitních snímacích filtrů nabízí také velmi kvalitní software, který je navíc velice jednoduše a rychle použitelný.

V době uveřejnění tohoto článku nabízel program Dfx verze 3, a to jako volnou trial verzi, kterou lze zdarma stáhnout na webu Tiffen.com a která existuje i v úpravě pro iPhone a iPad Apps. Základní placená verze Standalone stojí 170 USD. A verze použitelná jako zásuvný modul pro Adobe Photoshop (i Elements, Lightroom a také Apple Aperture) stojí 200 USD. Také existuje verze pro videotvůrce za 600 USD - pro Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro a pro Avid Editing Systems.

Jak je vidět, programy jsou k dispozici pro uživatele operačních systémů Windows i Macintosh. Program Tiffen DFX v3 nabízí více možností pro maskování a práci s vrstvami při použití jako zásuvný modul v programech Photoshop a Aperture, ale i další funkce včetně více než dvou tisíc standardních, exkluzivních a speciálních filtrů, ale také efekty speciálních předsádek a objektivů, lze simulovat různé procesy jako v optické laboratoři, zvyšovat zrnitost "digitálního filmu" a upravovat jeho charakter, provádět náročnou barevnou korekci a mnoho dalších úprav.

Tiffen Dfx Essentials v praxi

Pokud použijeme zjednodušený program Tiffen Dfx Essentials, neboli selektivní verzi plného programu Dfx, získáme jakýsi úvod do praxe vylepšování digitální fotografie. Výhodou je velmi snadné a velmi rychlé použití a dostupnost efektů, které v běžných nabídkách chybí a o nichž se dokonce mnozí domnívají, že nejsou korektně aplikovatelné v postprocesu - že je třeba výhradně používat fyzické snímací filtry. To je třeba případ v úvodu jmenovaných filtrů polarizačních, infračervených nebo pro rentgenové záření - „paprsky X".