Nikon Zimní Cashbak 2018

Při nákupu vybraných produktů, viz přehledná tabulka, můžete získat zpět až 7.500 Kč. V období od 1.11.2018 do 15.1.2019 můžete využít této akce a získat část svých peněz zpět.

Nikon CashBack - ZIMA 2018
Digitální zrcadlovky CashBack Kč Cash Back €
Nikon D750 7.500 Kč 300 €
Nikon D500 5.000 Kč 200 €
Nikon D7500 5.000 Kč 200 €
Nikon D5600 2.500 Kč 100 €
Nikon D3500 2.500 Kč 100 €
Objektivy Nikkor    
AF-S MICRO NIKKOR 60mm 1:2.8G ED 1.300 Kč 50 €
AF-S MICRO NIKKOR 105mm 1:2.8G IF ED VR 2.000 Kč 75 €
AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED 1 300 Kč 50 €
AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 1 300 Kč 50 €
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G  1 300 Kč 50 €
AF-S NIKKOR 28-300mm 1:3.5-5.6G ED VR  2.500 Kč 100 €
AF-S NIKKOR 14-24mm 1:2.8G ED 7.500 Kč 300 €
AF-S NIKKOR 16-35mm 1:4G ED VR 2.500 Kč 100 €
AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED 2.500 Kč 100 €
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G 2.500 Kč 100 €
AF-S NIKKOR 70-200 f/2.8E FL ED VR 7.500 Kč 300 €
AF-S NIKKOR 70-200mm 1:4G ED VR 2.500 Kč 100 €
AF-P NIKKOR 70-300mm 1:4.5-5.6E ED VR 2.500 Kč 100 €
AF-S NIKKOR 200-500 mm 1:5,6E ED VR 5.000 Kč 200 €
AF-S DX  NIKKOR 16-80 mm 1:2,8-4E ED VR 2.500 Kč 100 €
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 2.500 Kč 100 €
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 2.500 Kč 100 €
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 2.500 Kč 100 €
AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED 1.300 Kč 50 €
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 1.300 Kč 50 €
Kompaktní fotoaparáty    
Nikon W300 1 300 Kč 50 €
Nikon A900 černý, stříbrný 1 300 Kč 50 €
Nikon B500 800 Kč 30 €

Všeobecné obchodní podmínky  CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AKCE ZIMNÍ CASHBACK (dále jen „VOP“)

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Společnost NIKON CEE GmbH, se sídlem Vídeň, Wagenseilgasse 5–7, Rakouská republika, jednající prostřednictvím společnosti NIKON CEE GmbH, odštěpný závod, se sídlem K Radotínu 15, Praha 5, zapsané pod spisovou značkou A 77457, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje akci Zimní Cashback na webových stránkách https://nikoncashback.cz/ a https://nikoncashback.sk/.

1.2.     Zimní Cashback je akce, která probíhá v období od 1. listopadu 2018 do 15. ledna 2019. Umožňuje účastníkům čerpání zpětného finančního bonusu, uvedeného v Příloze 1 k jednotlivým typům fototechniky, zakoupeným u vybraných prodejců specifikovaných v Příloze 2. Tato akce se týká pouze nových a originálních produktů Nikon, které jsou pro Pořadatele oficiálně licencovány v České a Slovenské republice. Zpětný bonus lze uplatnit při nákupu libovolných produktů z nabídky, ale není možné nakoupit více kusů jednoho typu. Výrobky zakoupené v jiných obchodech než u vybraných prodejců nebo mimo území ČR/SR se nemohou akce zúčastnit. Akce platí do vyprodání zásob vybraných produktů. Pořadatel nezodpovídá za to, že vybraní partneři nebudou schopni uspokojit objednávky vybraných produktů v rámci Zimního Cashbacku (dále jen „Cashback“).

1.3.     Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Žadatel“). Každému novému Žadateli bude vytvořen zákaznický profil, kde bude moci sledovat stav své žádosti. Přihlašovací údaje budou zaslány na e-mail uvedený v žádosti.

1.4.     Žadatel odesláním žádosti potvrzuje, že se předtím seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání žádosti.  

1.5.     Ochrana osobních údajů je vysvětlena v Oznámení společnosti o ochraně soukromí.

1.6.     Znění VOP může Pořadatel změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje Žadatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Žadatel se změnou VOP souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce využít všechna svá práva v souladu s GDPR, např. požádat o výmaz z databáze.

2.       PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI CASHBACK

Pro uplatnění nároku na finanční bonus (dále jen „Bonus“) je nutné, aby Žadatel splnil následující podmínky:

2.1.     Nákup vybrané fototechniky (specifikované v Příloze 1) musí proběhnout v období od 1. listopadu 2018 do 15. ledna 2019, a to pouze u vybraných prodejců (specifikovaných v Příloze 2). Při nákupu u jiného prodejce bude žádost automaticky zamítnuta.

2.2.     Registrace žádosti: Žádost o Cashback musí být podána jménem majitele techniky, případně firmy uvedené na faktuře a odeslaná nejpozději do 31. ledna 2019 prostřednictvím on-line žádosti na adrese https://www.nikoncashback.cz/ nebo https://www.nikoncashback.sk/. Žádost musí obsahovat naskenovanou fakturu nebo daňový doklad (ve formátu jpg/png nebo pdf). Žadatel obdrží e-mailem přístupové údaje ke svému účtu na českých nebo slovenských stránkách pro sledování stavu žádosti. Zamítnutou žádost lze reklamovat nejpozději 31. ledna 2019.

2.3.     Žadatel musí vlastnit bankovní účet vedený v České nebo Slovenské republice.

2.4.     Žadatel musí být plnoletým občanem České nebo Slovenské republiky, příp. právnickou osobou se sídlem v České nebo Slovenské republice, po dobu trvání akce Cashback.

2.5.     V případě, že zákazník použije nakoupené zboží, na které uplatnil Cashback, pro svoji ekonomickou činnost, je povinen provést snížení odpočtu DPH. Přijatou platbu Cashbacku v jakékoli výši
(i nad 10 000 Kč včetně DPH) uvádí plátce DPH v kontrolním hlášení v oddílu B. 3. Pořadatel tyto platby vykazuje v oddílu A. 5. Pořadatel nevystavuje opravné daňové doklady.

2.6.     Nárok na bonus není možné vymáhat soudní cestou.

3.       POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

3.1.     Pořadatel posoudí pouze ty žádosti, které splňují výše uvedené podmínky.

3.2.     Pořadatel nezodpovídá za to, že prodejci během akce Cashback nedodrží termíny dodání, čímž dojde ke zpoždění podání žádosti. Žádosti podané s jiným datem uskutečnění zdanitelného plnění než v termínu od 1. listopadu 2018 do 15. ledna 2019 budou automaticky zamítnuty.

3.3.     V případě úspěšné registrace žádosti bude Žadateli odeslán informační e-mail z adresy info@nikoncashback.cz, kde bude uvedeno číslo a přihlašovací údaje pro další kontrolu.

4.       VYLOUČENÍ Z AKCE CASHBACK

Pořadatel má nárok vyloučit bez povinnosti kompenzace účastníka z akce Cashback, pokud:

4.1.     porušuje jakékoli ustanovení těchto VOP jakýmkoliv způsobem;

4.2.     nesplňuje podmínky stanovené ve VOP (v tomto případě je vyloučení automatické);

4.3.     údaje nebo informace uvedené v žádosti jsou nesprávné, či zavádějící – tj. poskytnutí nepravdivých nebo nesprávně zadaných jmen, adres, osobních údajů, příp. žádost o nárok na náhradu osoby jiné než registrující se osoby;

4.4.     provádí jakoukoliv úpravu daňového dokladu;

4.5.     Žadatel nemůže požadovat vrácení bonusu, je-li vyloučen. Nastane-li důvod k vyloučení po převodu částky na účet Žadatele, musí Žadatel vrátit již vyplacený bonus zpět na účet Pořadatele, ze kterého byl bonus vyplacen;

4.6.     Pořadatel má nárok pozastavit platbu bonusu s ohledem na skutečnost, která může být příčinou vyloučení.

5.       VÝPLATA BONUSU

5.1.     Po uplynutí lhůty, během které lze zboží vrátit (14 dnů), bude žádost zpracována Pořadatelem. Pokud nedojde v tomto termínu k vrácení zboží obchodníkovi, bude Žadateli po schválení žádosti proplacen daný bonus.

5.2.     Pořadatel se zavazuje proplatit bonus bez zbytečného odkladu po zprocesování všech formalit, nejpozději však do 60 pracovních dnů.

6.       KONTAKTNÍ ÚDAJE

6.1.     Webové stránky: https://nikoncashback.cz/ nebo https://nikoncashback.sk/.

6.2.     Telefonní kontakty: +420 230 230 174, +420 730 803 366 (pondělí – pátek: 8:00–16:00 hodin)

6.3.     E-mailová adresa: cashback@nikon.cz.