Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením se k odběru newsletteru nebo prohlížením našich webových stránek poskytujete společnosti Shop4u, s.r.o., Vladimíra Predmerského 14, Trenčín (zapsáno v ORSR, Okresní soud Trenčín, oddíl sro, vložka č. 38659/R), IČO: 52 500 667 (dále “Správce osobních údajů” nebo “Správce”) využívat vaše osobní údaje. Tato stránka vás informuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále GDPR), o informacích které o vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem tyto informace dále využíváme. Dále informujeme jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem tyto práva u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Při příjmu objednávky pro uzavření obchodní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu například e-mail, jméno, příjmení, telefon a adresu. V případě financování nákupu prostřednictvím splátek Hello bank zpracováváme údaj o ceně, číslo průkazu totožnosti a další nezbytné údaje pro vyřízení financování. Údaje využíváme pro vyřízení objednávky z důvodu plnění smlouvy. Po splnění smlouvy udržujeme osobní údaje v našem oprávněném zájmu z důvodu právní ochrany před budoucími spory a vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje evidence objednávek využíváme k plnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů po dobu 10 let.

Vaše údaje zpracováváme jen v rozsahu v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu. Samostatně bez vazby osobní údaje evidujeme emaily ze žádostmi o zasílání novinek, informací o firmware, změně cen a skladových zásob (Hlídací pes). Tyto samostatné údaje nemají charakter osobních dat ve smyslu GDPR. Vedení databáze uživatelů je v našem oprávněném zájmu, kdy vám databáze jako zákazníkovi umožňuje vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách, kterou využíváme pro účely identifikace osob při jednání se zákaznickým centrem, při vyřizování reklamací, objednávek a zajištění přepravy jako plnění naší smlouvy. Data pro zajištění přepravy předáváme přepravním společnostem prostřednictvím jejich informačních systémů.

Pro poskytnutí technické podporu při využívání našich webových stránek, ukládáme technické údaje o zařízení a prostředcích které k přístupu na náš web využíváte. Tyto data používáme pouze ke statistickým účelům.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky oehling.cz o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu a v našich mobilních aplikacích používáme tyto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl vůbec fungovat. Tyto cookies jsou aktivní vždy (jejich zpracování nelze odmítnout), protože jsou nezbytná k samotnému fungování webu.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu. Zpracování těchto cookies lze odmítnout, viz níže pod nadpisem Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout, viz níže pod nadpisem Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat.

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).
Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) nám napište prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Odmítnutí zpracovávání funkčních a analytických cookies neznamená nemožnost přistupovat na náš internetový obchod ani nevede k odmítnutí našich služeb. Odmítnutí zpracování funkčních a analytických cookies však může vést k tomu, že náš internetový obchod nebude fungovat zcela správně a některé funkce mohou být nedostupné. Celkové pohodlí při procházení našeho internetového obchodu tak může být zhoršeno.

Komu data poskytujeme?

Vaše osobní data využíváme výlučně pro naše interní potřeby v rozsahu plnění obchodní smlouvy. Při plnění služeb spojené s plněním uzavřené smlouvy využíváme služeb třetích stran se kterými dochází k výměně dat v nezbytně nutném rozsahu. S těmito třetími stranami, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (PeckaDesign, s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
Správce nemá/má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Bezpečné uchovávání dat
Vaše osobní data, která poskytnete do našeho systému jsou zaopatřena takovým technickým zabezpečením a šifrováním přenosu dat v rámci HTTPS protokolu aby byla zabezpečena jejich bezpečnost a měli k ní přístup pouze oprávněné osoby, které musí nezbytně s daty nakládat pro spokojené vyřízení vaší objednávky a dalšího plnění.

Přístup k osobním údajům osobami zprostředkovávajícím údaje našich zákazníků je umožněn pouze v nezbytném rozsahu a omezenému počtu zaměstnanců.

Vaše práva dle GDPR

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Právo na omezení práce s osobními údaji

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Martin Grenčík, kterého lze kontaktovat na emailové adrese: martin.grencik@oehling.cz