B.I.G. Testovací tabulka RES7 (32x47cm)

-13%
50 bodů do věrnostního systému
Cena
509 Kč s DPH

Běžná cena
585 Kč s DPH

Ušetříte
13% (76 Kč)

Výrobce

Kód produktu
788367

Hmotnost balení
0.1 kg

Na skladě - Centrální sklad (dodání 5 - 6 pracovních dnů)
Předpokládaný datum odeslání 25.04.2024
ks

Testovací tabulka RES7 byla vyvinuta pro fotografy, kteří si chtějí otestovat kvalitu rozlišení fotoaparátu a objektivu. ... Přečtěte si více

Nové větší a pevnější provedení, vhodné pro fotoaparáty s rozlišením do 24 Mpx.

ROZLIŠOVACÍ TABULKA PRO FOTOAPARÁTY A OPTIKU
Instrukční list

Rozlišovací tabulka RES7 je určna pro fotografy a optiky k testování obrazové kvality a k posouzení meze rozlišení
fotoaparátu, objektivu a dalších optických zařízení.

Znázornění tabulky:

Přední strana: RES7d (jedna testovací předloha)      Zadní strana: RES7o (čtyři testovací předlohy)
Tabulka je vyrobena ofsetovým tiskem, má matný povrch (kontrast 10:1), rozměr 320x470mm.

TABULKA RES7 OBSAHUJE PĚT INDIVIDUÁLNÍCH TESTOVACÍCH PŘEDLOH :

Tabulku RES7d na lícové straně, s jednou předlohou :

A) RES7d obrazec pro měření obrazové kvality digitálních fotoaparátů.

Tabulku RES7o na opačné straně, se čtyřmi předlohami:

B) RES7o 40X 40x zvětšená předloha pro měření rozlišovací schopnosti optických přístrojů,
C) RES7o EXP pro ověření úrovně expozice fotoapaeátu,
D) RES7o RES pro přibližné prověření rozlišovací schopnosti málo zvětšující optiky (5-10x),
E) RES7o SHA pro kontrolu roviny ostření fotoaparátu a hloubky ostrosti.

Předloha RES7d

ZÁKLADNÍ PRVKY PŘEDLOHY RES7d :

 • Černé orámování s šipkami "F" a centrálním ostřicím prvkem "C" pro základní nastavení fotografického přístroje.
 • 10 hyperbolických rozlišovacích prvků "H" (6 prvků ve třech směrech v centrální oblasti) a "H´" (4 kombinované sestavy v rozích) - pro vizuální stanovení rozlišovací schopnosti.
 • Hvězdice "K" - pro kontrolu radiálního rozlišení fotoaparátu (porovnání rozlišení v různých obrazových směrech).
 • Frekvenční rastry "S" - pro detailní stanovení rozlišení a poklesu kontrastu na diskrétních frekvencích.
 • Frekvenční rastry "O" s čarami o 50 nakloněnými oproti rastrům "S" - pro měření aliasingu.
 • Ojedinělé čáry "G" - pro zhodnocení kresby detailů a softvérového zaostřování obrazu.
 • Šachovnice "N" - pro hodnocení kompresních artefaktů.
 • Šikmé čáry "E" (dlouhé linky s nakloněním 1,750) - pro posouzení "schodování",
 • Černé prvky "T" - pro výpočet funkce SFR. Pro tuto aplikaci je nutný speciální softvér.
 • Měrka geometrického zkreslení "V" – pro procentní měření poduškového i soudkového zkreslení obrazu.

Podmínky testování.

Tabulku umístěte na pevný podklad a rovnoměrně nasvětlete. Fotoaparát umístěte na stativ, osu objektivu v ose tabulky. Tabulku zarámujte podle špiček černých vnitřních trojúhelníčků "F".
Zaostřete podle středových kružnic "C". Ověřte zaostření na zvětšeném obraze.
Nastavete vyvážení bílé (nejlépe podle bílé/šedé tabulky) a stanovte útoveň expozice (použijte 18% šedou tabulku – tabulka RES7d je příliš světlá pro automatické nastavení expozice).

Hodnoty rozlišení na tabulce (čísla od 1 do 40) jsou uváděné ve stovkách lph (stovkách čar na výšku obrazu). Tabulka je navržena pro přístroje do 4000 aktivních pixelů na výšku obrazu, tedy pro všechny současné kompakty a pro bezzrcadlovky a zrcadlovky do 24MP.

Většina dílčích prvků ("S", "O", "H", "E") je umístěna ve dvou obrazových směrech (vodorovně, svisle). Hodnoťte fotoaparát pro každý směr zvlášť.

Při testování měňte nastavení fotopřístroje (ohniskovou vzdálenost, clonu, rychlost závěrky, citlivost ISO) a pozorujte změny v obraze. Vzdálenost kamery od tabulky upravte pro různé zoomy tak, aby rámování tabulky bylo vždy přesné. Rozlišení hodnoťte současně ve středu obrazu i v rozích (vliv optiky přístroje – pokles množství světla i ostrosti v rozích obrazu).

Doporučujeme archivovat všechny záběry tabulky,spolu s odpovídajícími daty (ohnisko, clona, čas, ISO, vyvážení bílé, zdroj světla, komprese, ...). Uložené obrázky popisují kvalitu kresby vaší kamery mnohem přesněji než jakýkoli soubor hodnot odečtených ze záběrů.

Vizuální rozlišení je nejvyšší hodnota lph, u které lze rozlišit jednotlivé černé a bílé čáry. Nejlépe se stanovuje na hyperbolických prvcích "H" – v místě, kde zmizí struktura jemných čar.
Na tabulce je mnoho "H" prvků – pro různé rozsahy rozlišení, obrazové umístění a pro 3 základní obrazové směry.
Horizontální a vertikální rozlišení jsou významnější pro vizuální vjem, než rozlišení diagonální. Dávejte pozor na aliasing (aliasing = artefakty v obraze vzniklé kombinací pravidelně opakovaných prvků obrazu s pravidelnou strukturou snímacího vzorkování kamery), který může způsobit chybná čtení. Vizuální hodnocení provádějte na monitoru (zvětšení 200%).

Při vizuálním stanovování rozlišení se řiďte následujícími pravidly:

 1. Hodnocení začněte na nízkých frekvencích. Prohlašte frekvenci jako “rozlišitelnou” jen když všechny nižší frekvence jsou také rozlišitelné. Mez rozlišitelnosti je dosažena na frekvenci těsně před místem, kde mizí čáry.
 2. Prohlašte frekvenci jako “nerozlišitelnou” když černé a bílé čáry zdánlivě mění polaritu, nebo jsou rozmazané tak, že tvoří nižší počet čar, než je na testovací předloze.

Pro přesnější výsledky použijte volně stažitelný program HYRes3.1:

Program HYRes3.1 (vyvinutý firmou Olympus, pouze pro 32 bitové systémy!) a odpovídající dokument "CIPA standard DC-003" si lze stáhnout ze stránek CIPA: http://www.cipa.jp/std/std-sec/std-list_e.html. Link na stránku ke stažení HYRes3.1 je přidán na konci normy DC-003. Program počítá "vizuální" rozlišení z hyperbolických prvků "H". Číselné hodnoty vypočítané HYRes3.1 jsou v dobré shodě s rozlišením stanoveným okem cvičeného pozorovatele.

Přečtěte si prosím nejprve instrukční list (ReadMe pages of HYRes3.1).

Po otevření obrazu, 1) ořízněte hyperbolický prvek (nejprve použijte hyperboly 1000 - 4000 lph ve středu obrazu) a 2) měřte rozlišení ("Execute"). Vizuální rozlišení je označeno červenou čárou na listu "measure", a hodnota lph vypočítaná softvérem je zapsána v okně "Result".
Ořez hyperbolického prvku musí být přesný v oblasti nad 1000 lph – zde musí zůstat bílá plocha. Část hypebol, kde již prokazatelně není kresba, můžete odříznout (občas se potom ale neobjeví v poli "Result" žádná hodnota).
Poloha červené čáry vždy přesně odpovídá vizuálnímu rozlišení. Porovnejte umístění čáry s frekvenčním označením na originále tabulky a odvoďte si z pozice čáry správnou hodnotu rozlišení.
Hodnota rozlišení v okně "Result" může totiž být chybná: Program HYRes3.1 počítá hodnoty rozlišení pro hyperboly 500-2000 lph. Pro jiné (1000-4000 lph), je nutné číslo odvodit z pozice červené čáry na obrázku!

Na prvcích "H" je viditelná barevná aberace jako (většinou) fialové lemování na okraji bílých čar. Rozsah barevné aberace se udává počtem pixelů, které jsou barevným posunem zasaženy. Pro výraznou barevnou aberaci jsou typické zeleně/purpurově obarvené hyperboly v oblasti 1600-3000 lph.

Kresbu detailů lze posoudit také podle ojedinělých černých čar "G". Nápadné šednutí (zvýšení digitální úrovně) ojedinělých čar oproti mírnějšímu vzestupu u shodné frekvence na rastru "S", je dáno zejména optikou přístroje.
Srovnejte zvýšení u různých clon, porovnejte střed a okraj obrazu. Při vhodném zvětšení jednotlivé čáry na monitoru můžete na jejím okraji pozorovat softvérové doostřování (černé lemy).

Jpg komprese způsobuje degradaci obrazu. Každý fotoaparát komprimuje podle jiného algoritmu. Na ostrých hranách nízkofrekvenčních čverců a obdélníků "N" jsou vidět čtverečkované lemy a jiné artefakty.

Na mírně nakloněných čarách "E" se sleduje schodování hrany (stairstepping). Stupínky jsou způsobené jak vlastní digitalizací, tak aliasingem. Na dobrém obraze jsou stupínky rovnoměrné, bez lemů a artefaktů.

Aliasing se vyhodnocuje na mírně nakloněných čarách v pásech "O". Černé obdélníky oddělují oblasti konstantních frekvencí (lph). V těchto oblastech jsou úrovně černých a bílých čar na testovací tabulce shodné, ale liší se na digitálním obraze.

Aliasing má výrazný účinek při frekvencích poněkud nižších, než je limitní rozlišení. Projevuje se interferenčními pásy s frekvencí, která se liší od frekvence čar na testovací tabulce (viz pravý obrázek) a nepravidelným schodováním na šikmé hraně.

Můžete si všimnout, že nějaké artefakty způsobené aliasingem jsou vytištěné přímo i na testovací tabulce. 

Geometrické zkreslení obrazu se projevuje u většiny základních i zoomových objektivů.

Soudkové zkreslení (projevuje se zakřivením obrazu do tvaru koule) je významné u širokoúhlých objektivů (fisheye), ale projevuje se již uprostřed rozsahu ohniskových vzdáleností zoomů, a je horší na širokoúhlém konci jejich rozsahu.

Viditelný efekt poduškového zkreslení je ten, že čáry jsou zakřivené dovnitř, do středu obrazu. Geometrické zkreslení se snadno ověřuje optickou měrkou "V" s procentní škálou pro soudkové i poduškové obrazové deformace. Spojte konce čárkované linky "V" rovnou přímkou (sama čára "V" je na obraze zakřivená). Na průsečíku přímky a procentní stupnice uprostřed obrazu můžete odečíst, kolik procent zkreslení obraz má.

Předloha RES7o 40X

Je určena pro měření rozlišovací schopnosti objektivů a optických zařízení (pro optické zmenšení 25:1 až 50:1).

ZÁKLADNÍ PRVKY PŘEDLOHY RES7o 40X :

 • Siemensova hvězdice "1" FOCUS s 36 páry segmentů pro snazší zaostření tabulky a pro rychlou subjektivní kontrolu ostrosti.
 • Čárové rastry "2" RESOLVING POWER v levé části obrazce (skupiny čar ve vodorovném a svislém směru). Odstupňování frekvencí je v geometrické řadě od 3.2 do 100 párů čar na milimetr, se třemi stupni mezi dvojnásobnými frekvencemi (poměr frekvencí sousedních skupin je 1,26, t.j. třetí odmocnina ze dvou). Hodnoty frekvencí platí po nasnímání tabulky ve čtyřicetinásobném zmenšení. Kontrast mezi bílými a černými čarami je cca 1:10. Čárové rastry umožňují přesné zjištění rozlišovací schopnosti.
 • Plynulé čarové rastry "3" FREQUENCY SWEEPS v pravé části tabulky v rozsahu 10-100 č/mm. Rastry umožňují rychlé vyhodnocení rozlišovací schopnosti ve svislém a vodorovném směru.
 • Měrku zmenšení "4" SCALE REDUCTION (pro zmenšení 5x až 55x) v horní části tabulky, pro stanovení zmenšení dosaženého na fotomateriálu.

Podmínky testování.

Tabulku umístěte na pevný podklad a rovnoměrně nasvětlete. Váš optický přístroj umístěte na stativ, osu objektivu v ose tabulky, do vzdálenosti 40x ohnisková vzdálenost objektivu (pro objektiv f=50mm je vzdálenost 50x40 mm = 2 metry), aby se dosáhlo 40-násobného zmenšení v rovině ostrosti. Čtyřicetinásobné zmenšení je optimální pro kresbu snímacích objektivů. Při tomto zmenšení platí údaje frekvencí (v cyklech na milimetr) uvedené u skupinových i plynulých rastrů.

Při testování filmového fotoaparátu je výhodné použít 5 tabulek upevněných na zdi po celé ploše záběru (4 v rozích a jeden ve středu obrazu). U kinofilmového přístroje s 50mm objektivem to odpovídá ploše 144x96 cm, pro negativní formát 6x7 cm již ploše 240x280 cm.

Zaostřete podle hvězdice "1". Ověřte zaostření na zvětšeném obraze. Nastavte vyvážení bílé (nejlépe podle bílé/šedé tabulky) a stanovte útoveň expozice (použijte 18% šedou tabulku – tabulka RES7o40x je příliš světlá pro automatické nastavení expozice). Fotografujte různými clonami (nejotevřenější clonou pro minimální rozlišení a o 3 stupně zavřenější clonu pro maximální rozlišení objektivu).

Vizuální posuzování rozlišovací schopnosti pomocí skupin čárových elementů "2" začněte pozorováním skupiny čar s nízkou frekvencí (řekněme "10") a pokračujte k tenčím čárám, až naleznete poslední skupinu s rozlišitelnou čárovou strukturou (násleující skupina má tedy již čáry nerozlišitelné). Číslo u této skupiny určuje rozlišovací schopnost optického přístroje při 40 násobném zmenšením.
U filmových fotoaparátů posuzujte filmový negativ dobrou lupou (zvětšení 10x - 15x). Rozlišení 40 cy/mm odpovídá podprůměrné kvalitě, 60 cy/mm standardní kvalitě, 80 cy/mm velmi dobré kvalitě páru kamera+film. Rozlišení v rozích negativu může být o dva stupně nižší, než rozlišení ve středu obrazu.

Plynulé rastrové klíny "3" slouží pro hrubé stanovení o rozlišovací schopnosti kamery+filmu - i bez lupy. 
Každá čárka klínů odpovídá zvýšení frekvence o 1 cy/mm.
Zmizení čárové struktury je viditelné i okem a poslouží Vám jako informace o rozlišení - ale i zaostření.

V některých situacích (např. u objektivů s dlouhým ohniskem, kde vychází pro 40násobné zmenšení příliš velký odstup od tabulky) je výhodné znát přesné zmenšení tabulky např. na negativu. K tomu slouží měrka zmenšení "4" u horního okraje předlohy.
Položte průhledné pravítko na negativ. Měřte od levé tučné svislé čáry (0mm na pravítku) doprava po stupnici zmenšení. 5mm čárka na pravítku Vám na měrce na negativu vyznačí aktuální zmenšení (v rozsahu 5x až 55x).

Předloha RES7o SHA

Pás s lineárním dvojitým rastrem SHARPNESS MATCHING / DEPTH OF FIELD slouží k rychlému a spolehlivému měření ostrosti kamery (shody ostrosti autofokusu / hledáčku / obrazu) a také ke zhodnocení hloubky ostrosti.

Podmínky testování.

 1. Umistěte (složenou) tabulku na pevnou podložku. Namiřte kameru pod úhlem 41 stupňů vůči tabulce.
  Možné uspořádání:
  Zdvihněte horní kratší hranu tabulky o 21cm (=šířka papíru A4) nad deskou stolu. Spodní hrana tabulky zůstává na stole, horní je nad stolem. Namiřte kameru rovnoběžně s rovinou stolu.
  Ověřte si správnost náklonu: elipsy v centru stupnice jsou kruhové.
 2. Kameru umístěte blízko tabuky tak, aby stupnice zaplnila celý obraz.
 3. Zaostřete kameru na hvězdici ve středu stupnice – buď ručně nebo s použitím autofokusu.

Ověřte si shodu ostrosti v hledáčku a na obraze. Na zaostřeném záběru musí být dvojitá čára u "0" ostrá i při otevřené cloně. V opačném případě Váš autofokus nepracuje správně nebo/a rovina ostrosti kamery je posunuta.
Hloubka ostrosti se hodnotí na záběrech s otevřenou clonou. Čísla podél pásu s dvojitými čárami udávají horizontální vzdálenost v centimetrech mezi rovinou "0" a příslušnou dvojitou čárou. Vzdálenost jednotlivých dvojitých čar je 1cm ve směru osy objektivu. Srovnejte své výsledky se značením na objektivu.

Předloha RES7o RES

Plynulý frekvenční rastr do frekvence 6 cy/mm (při zobrazení 1:1).
Rozlišovací předloha RESOLUTION slouží pro hrubou kontrolu přístrojů s malým zmenšením obrazu (5-10x).

Předloha RES7o EXP

Škála s jedenácti úrovněmi šedé, s kontrastem přibližně 10:1.
EXPOSURE CHECK slouží k orientační kontrole expozice a rovnoměrnosti nasvícení (při fotografování sestavy pěti tabulek na velké ploše). Klín lze využít i pro barevné vyvažování snímků na monitoru i při tisku.

B.I.G. Testovací tabulka RES7 (32x47cm)